Αρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από οίδημα και ευαισθησία σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Τα κύρια συμπτώματα της αρθρίτιδας είναι ο πόνος και το οίδημα στις αρθρώσεις, που τυπικά επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι πιο συχνοί τύποι αρθρίτιδας είναι η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο της αρθρίτιδας. Ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι να μειώσει τα συμπτώματα και έτσι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών.

– Dr Αγγελάκη Χριστίνα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας που προκαλεί πόνο και δυσκαμψία στις αρθρώσεις. Παρατηρείται βλάβη στο χόνδρο που περιβάλλει τις αρθρώσεις. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια πάθηση στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο λεπτό περίβλημα των αρθρώσεων (αρθρικός υμένας).

Άλλες μορφές αρθρίτιδας είναι η ουρική αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η αρθρίτιδα από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, η αντιδραστική αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα κ.α. Η ουρική αρθρίτιδα προκαλείται όταν σε καταστάσεις υπερουριχαιμίας (αυξημένο ουρικό οξύ στο αίμα) κρύσταλλοι ουρικού νατρίου εναποτίθενται στις αρθρώσεις. Σε ανθρώπους που πάσχουν από ψωρίαση (δερματική πάθηση στην οποία το δέρμα έχει λέπια) μπορεί να εμφανιστεί ψωριασική αρθρίτιδα.

Συμπτώματα αρθρίτιδας

Τα πιο κοινά συμπτώματα και σημεία της αρθρίτιδας αφορούν τις αρθρώσεις. Ανάλογα με τον τύπο της αρθρίτιδας τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πόνο
  • Δυσκαμψία
  • Οίδημα
  • Ερυθρότητα
  • Κριγμό

Παράγοντες κινδύνου αρθρίτιδας

 Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αρθρίτιδας  είναι:

  • Οικογενειακό ιστορικό: Μπορεί να είστε πιο επιρρεπείς στην αρθρίτιδα αν οι γονείς σας ή οι συγγενείς σας έχουν αρθρίτιδα. Τα γονίδια μπορεί να σας κάνουν πιο ευάλωτους στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που προκαλούν αρθρίτιδα.
  • Ηλικία: ο κίνδυνος αρθρίτιδας, περιλαμβανομένης της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της ουρικής αρθρίτιδας, αυξάνεται με την ηλικία.
  • Φύλο: οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα είναι άνδρες.
  • Τραυματισμός στις αρθρώσεις: οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τραυματισμό σε κάποια άρθρωση, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τελικά αρθρίτιδα σε αυτή την άρθρωση.
  • Παχυσαρκία: Στα παχύσαρκα άτομα ασκείται περισσότερο βάρος στις αρθρώσεις, ειδικά στα γόνατα, στα ισχία και στη σπονδυλική στήλη. Οι άνθρωποι με παχυσαρκία έχουν υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αρθρίτιδα.