γλυκοζυλιωμενη αιμοσφαιρινη

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HBA1C)

Η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη A1C δείχνει το μέσο επίπεδο σακχάρου στο αίμα σας τους τελευταίους 2 έως 3 μήνες. Το τεστ για την γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη ονομάζεται HbA1c.

Γιατί είναι απαραίτητη η εξέταση της γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c

Μια περιστασιακή εξέταση σακχάρου μπορεί να μην δίνει την πραγματική εικόνα του εύρους τιμών του σακχάρου στο αίμα σας μέσα στο 24ωρο και σε βάθος χρόνου μηνών.

Χρησιμότητα εξέτασης γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης

  • Το τεστ A1c χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη
  • Δείχνει πόσο καλά ρυθμισμένο είναι το σάκχαρό σας
  • Επιτρέπει την διάγνωση του προδιαβήτη
  • Με βάση την γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη μπορεί να γίνει καλύτερη ρύθμιση των φαρμάκων σας

Φυσιολογικές τιμές γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης

Για άτομα χωρίς διαβήτη, οι φυσιολογικές τιμές της γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι μεταξύ 4% και 5,6%. Επίπεδα αιμοσφαιρίνης A1c μεταξύ 5,7% και 6,4% σημαίνουν ότι έχετε προδιαβήτη και μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθετε διαβήτη. Επίπεδα 6,5% ή υψηλότερα σημαίνουν ότι έχετε ήδη διαβήτη.

Εάν τα αποτελέσματά σας είναι φυσιολογικά, θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ κάθε 3 χρόνια. Εάν τα αποτελέσματα δείχνουν προδιαβήτη θα πρέπει να επαναλάβετε το τεστ κάθε 1-2 χρόνια και να συζητήσετε το θέμα με το γιατρό σας (διαβητολόγο). Εάν έχετε διαβήτη, θα πρέπει να πάρετε φαρμακευτική αγωγή και να κάνετε

Συμπτώματα και παράγοντες κινδύνου

Μπορεί να χρειάζεται να κάνετε εξέταση γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης αν έχετε τα παρακάτω συμπτώματα διαβήτη ή/και παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση διαβήτη:

  • Αυξημένη δίψα
  • Αυξημένη ούρηση
  • Θολή όραση
  • Κόπωση
  • Εάν η ηλικία σας είναι μεγαλύτερη των 45 ετών
  • Εάν ένας συγγενής 1ου βαθμού (γονιός, αδέρφια) εμφανίζει διαβήτη