ιατρικη γνωματευση βεβαιωση πιστοποιητικο

Ιατρικό Πιστοποιητικό – Γνωματεύσεις – Βεβαιώσεις

Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία ή ιδιώτες ιατρούς.

  • Ιατρική βεβαίωση για αθλητικές δραστηριότητες (πχ κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σχολικός αθλητισμός,)
  • Ιατρικό πιστοποιητικό για την ανανέωση άδειας οδήγησης.
  • Ιατρικές βεβαιώσεις για σχολεία (ΑΔΥΜ, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)
  • Βεβαιώσεις για εμβολιασμό / αποτελέσματα rapid test κορωνοϊού
  • Πιστοποιητικά Υγείας για την εργασία 

Πιστοποιητικά Υγείας για διορισμό

Για το διορισμό σε θέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συχνά ζητούνται πιστοποιητικά από γενικό ιατρό ή παθολόγο και ψυχίατρο (όπως για παράδειγμα για διορισμό καθηγητών και δασκάλων, δικαστών, κα).